“A soft answer

            turns away wrath,

      but a harsh word

                  stirs up anger”

- Proverbs 15. 1

Pictorial Tour
awHbhHbhHbhsamo

       
 
jjjjjjjjjjjjjjjj